Nincs megjeleníthető tartalom

Bójás Hajnalka

fejlesztő pedagógus

Bójás Hajnalka vagyok, szakvizsgázott fejlesztő pedagógus. A győri Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskola, tanító szakán végeztem, ezután az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar Nyelv-és beszédfejlesztő pedagógus szakirányú képzésén szereztem diplomámat. A képzés biztosította számomra a megfelelő szakmai tudást és szemléletet, amely ezen a pályán nélkülözhetetlen. A későbbiekben elvégeztem az általános iskolás korú gyermekek számára kidolgozott Sindelar-féle komplex kognitív fejlesztő programot, mely segítséget nyújt a tanulási zavarok enyhítésében. A Sindelar terápia alkalmazásánál, fontosnak tartom a szülőkkel való szoros együttműködést, mivel az otthoni gyakorlás szerves része a fejlesztő programnak.

A későbbiekben a BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Közoktatási vezető és pedagógus- szakvizsga szakirányú továbbképzésen folytattam tanulmányaimat.

Jelenleg egy általános iskolában dolgozom, fejlesztő pedagógusként, ahol kiscsoportos fejlesztő foglalkozásokat tartok 6-14 éves tanulók számára. Szerencsésnek érzem magam, hogy megadatott számomra, hogy a munkám egyben a hivatásom is.

Célom, hogy a hozzám járó gyermekek, a képességeikhez mérten a legjobbat hozzák ki magukból, szívesen járjanak a foglalkozásokra. A szülők, pedig partnernek érezzék magukat, miközben megfelelő tájékoztatást kapnak az őket érintő problémával kapcsolatban. Munkám során arra törekszem, hogy minden gyermek az egyéni sajátosságaihoz és képességeihez igazodó fejlesztésben részesüljön, szem előtt tartva teherbírásának korlátait.

A következő területeken végzem a fejlesztő tevékenységemet:

 • nagy-, és finommozgások fejlesztése

 • téribeli, síkbeli tájékozódás, testséma ismeret fejlesztése

 • vizuális-, auditív percepció (észlelés) fejlesztése

 • verbális fejlesztés

 • figyelemfejlesztés

 • emlékezetfejlesztés

 • gondolkodásfejlesztés

 

Milyen problémák felmerülése esetén ajánlott fejlesztő pedagógust felkeresni?

 • ha a szülőben kétség merül fel gyermeke iskolai teljesítményével kapcsolatban

 • ha szeretne pontos képet kapni gyermeke képességeit illetően

 • ha minél korábban szeretne szakszerű segítséget nyújtani gyermeke fejlesztéséhez

 

Miben tudok segíteni?

Forduljon bizalommal hozzám, amennyiben gyermekénél a következő nehézségeket tapasztalja:

 • bizonytalanság a jobb-bal irányokban

 • bizonytalanság a test felépítése, a testfogalom körében

 • kialakulatlan laterális dominancia esetén (pl. a gyermek balkezes, de jobb lábas)

 • kialakulatlan vagy bizonytalan téri, időbeli tájékozódás esetén

 • nem megfelelő ceruzafogás esetén

 • emlékezeti problémák esetén (pl. gondot jelent a gyermek számára az ingerek –tárgyak, tárgyképek, szavak, mondatok, utasítások- tárolása, azonnali vagy késleltetett felidézése

 • figyelmi problémák esetén (pl. ha a gyermek figyelme könnyen elterelődik, illetve hullámzó, ingadozó intenzitású)

 • vizuális rendszer zavarai esetén (pl. egyes betűk megkülönböztetésének nehézségei; vizuális „jelsalátából” nem tudja a lényeges információkat kiemelni; nehézséget okoz számára betűkből szavak, szavakból mondatok alkotása)

 • auditív rendszer zavarai esetén (pl. nem tudja a gyermek, melyik irányból jön a hang; nem képes a hangokat magasságuk, mélységük, zöngésségük alapján megkülönböztetni; nem tud egyetlen kiválasztott hangra, vagy szóra figyelni; nem tudja a különálló hangokat egyetlen szóvá „összeolvasztani”)